Regulamin sklepu internetowego Green Life

 

I. SPRZEDAWCA

 

Właścicielem sklepu Green Life jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Another Side of Light Przemysław Zych, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 9222523306 , nr REGON 060551101, ul. B. Prusa 22a, 22-463 Radecznica.

 

II. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Another Side of Life Przemysław Zych, ul. B. Prusa 22a, 22-463 Radecznica
2. Adres e-mail: kontakt@green-life.com.pl
3. Telefon: 608 772 349

 

III. DEFINICJE

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy pod adresem www.green-life.com.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 9222523306, nr REGON 060551101, ul. B. Prusa 22a, 22-463 Radecznica.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.green-life.com.pl.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

IV. WYMOGI TECHNICZNE

Urządzenie Klienta, na którym ma zostać uruchomiony Sklep, powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

a. Przeglądarka internetowa z najnowszymi aktualizacjami,

b. Brak wtyczek, dodatków i aplikacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu,

2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Sklepu niezbędne jest aktywowanie połączenia internetowego.

3. Aby korzystać z funkcjonalności Sklepu Klient nie musi dokonywać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Sklepu.

4. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych Sklepu. Operator dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

 

IIIa. REJESTRACJA KLIENTA

1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, polegającej na założeniu indywidualnego konta użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagany jest: a. dostęp do sieci Internet, b. przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą plików Cookies, c. posiadanie adresu poczty elektronicznej,

3. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: a. adres email, b. imię i nazwisko, c. adres email

 

V. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

9. Zamówienia poprzez stronę można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu lub dokonanie właściwego zamówienie w innej dopuszczonej formie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie są rozpatrywane.

11. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je poprzez e-mail. Po 14 dniach zamówienie niezapłacone ulega anulowaniu.
12. Prezentowane w Sklepie oferty są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia procesu zakupowego poprzez złożenie zamówienia (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). W tym znaczeniu przedstawiane w Sklepie oferty nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Sklepowi całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 

VI. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
Przelewy24
c. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Klienta.
2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost

b. za pośrednictwem paczkomatu

c. odbiór osobisty w siedzibie firmy

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub jeżeli towar został wysłany, po jego odesłaniu i sprawdzeniu przez Sprzedawcę.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Another Side of Life Przemysław Zych, ul. B. Prusa 22a, 22-463 Radecznica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient
odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
12. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

VIII. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Sprzedawcy, na adres: Another Side of Life Przemysław Zych, ul. B. Prusa 22a, 22-463 Radecznica.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 21 dni.

 

 

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

ZGARNIJ RABAT 16% NA KOLEJNE ZAKUPY!